หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ จานดินเผา
เลขวัตถุ/รหัส 116/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ จานดินเผา
เลขวัตถุ/รหัส 120/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ไหขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 124/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ คนโทเล็ก (น้ำต้นเล็ก)
เลขวัตถุ/รหัส 201.674/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ไหขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 201.675/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ จานขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 201.676/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ไหใบเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 201.672/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ กลองมโหระทึก
เลขวัตถุ/รหัส 211/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ พระพุทธรูปใบโพธิ์ (พระเครื่อง)
เลขวัตถุ/รหัส 214/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ไห
เลขวัตถุ/รหัส 221/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ หม้อมีหู
เลขวัตถุ/รหัส 222/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ไห
เลขวัตถุ/รหัส 225/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ไหดินเผา
เลขวัตถุ/รหัส 225/2556
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ไหขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 229/2556
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ หม้อขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 241/2556
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ กล้องมูยา
เลขวัตถุ/รหัส 268/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ กล้องมูยา
เลขวัตถุ/รหัส 283/2556
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ขวานหินขัด
เลขวัตถุ/รหัส 301/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ ขวานหินขัด
เลขวัตถุ/รหัส 302/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ รอกดินเผา
เลขวัตถุ/รหัส 325/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ หม้อขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 357/2553
ดูรายเอียด

ชื่อวัตถุ มูยาจันจว้า
เลขวัตถุ/รหัส -
ดูรายเอียดโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182