หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ จานดินเผา
เลขวัตถุ/รหัส 116/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 5 ซ.ม.  กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม.  หนัก 1.5 กรัม
ลักษณะ จานดินเผาเคลือบ มีสีขาวขุ่น มีลวดลายเป็นรูปใบไม้บริเวณส่วนกลางจานและก้นจานด้านล่าง
สภาพ ชำรุดแตก ยังคงเหลือบางส่วน
ประวัติที่มา เก็บมาจากพื้นที่เวียงหนองหล่ม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
หมายเหตุ เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบเวียงกาหลง
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้า



โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182