หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ จานดินเผา
เลขวัตถุ/รหัส 120/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 3 ซ.ม.  กว้าง 8 ซ.ม. ยาว 11.5 ซ.ม.  หนัก1 กรัม
ลักษณะ เป็นส่วนของก้นจานเคลือบ มีสีเขียวอ่อน มีลวดลายใบไม้
สภาพ ชะรุดแตกเหลือเพียวบางส่วนที่เป็นก้นจาน
ประวัติที่มา เก็บมาจากสันดินดัง บริเวณเวียงหนองหล่ม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182