../หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ คนโทเล็ก (น้ำต้นเล็ก)
เลขวัตถุ/รหัส 201.674/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 6 ซ.ม.  กว้าง 4 ซ.ม.  หนัก 0.2 กรัม
ลักษณะ เป็นคนโทดินปั้นเคลือบเป็นมันวาว ที่มีขนาดเล็ก มีปากเป็นรูเล็กๆมีคอยาว และมีสีน้ำตาลอ่อน
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ส่วนปากผุกร่อนหลุดหายไป
ประวัติที่มา จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182