หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ ไหขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 201.675/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 3.2 ซ.ม.  กว้าง 5 ซ.ม.  หนัก 0.2 กรัม
ลักษณะ เป็นไหขนาดเล็ก ปากไหเล็ก มีหู 2 ข้าง
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ส่วนที่เป็นหูไหได้ผุกร่อนหลุดไปทั้ง 2 ข้าง
ประวัติที่มา เก็บมาจากการบริเวณเวียงหนองหล่ม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182