หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ จานขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 201.676/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 3 ซ.ม.  กว้าง 6.8 ซ.ม.  หนัก 0.2 กรัม
ลักษณะ เป็นจานขนาดเล็ก เคลือบเป็นมันวาว มีสีน้ำตาลอ่อนปนเหลือง
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ส่วนที่เป็นขอบปากจานผุกร่อนเล็กน้อย
ประวัติที่มา เก็บมาจากการบริเวณเวียงหนองหล่ม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182