หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ ไหใบเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 201.672/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 5.5 ซ.ม.  กว้าง 5.5 ซ.ม.  หนัก 0.5 กรัม
ลักษณะ ไหขนาดเล็ก มีหู 2 ข้าง ปากแคบเล็ก
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์ หูไหชำรุดหลุดไป 1 ข้าง
ประวัติที่มา จากการบริจาคของชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182