หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ กลองมโหระทึก
เลขวัตถุ/รหัส 211/2553
ประเภท โลหะสำริด 
ขนาด สูง 25.5 ซ.ม.  กว้าง 37 ซ.ม.  หนัก 16 ก.ก.
ลักษณะ เป็นโลหะสำริด เป็นศิลปวัฒนธรรมดองซอน หน้ากลองมีลวดลาย มีรูปวัว
เพศผู้มีคนนั่งอยู่บนหลัง มีรูปคนที่ศรีษะประดับขนนก และมีรูปนก
สภาพ ชำรุด เกิดสนิม หน้ากลองชำรุดมีรอยแตกเป็นทางยาว มีรอยแตกหัก 
ผุกร่อน และบุบ
ประวัติที่มา ขุดพบบริเวณหนองเขียวโดยนายชูทรัพย์ สายแสง วิศวกรควบคุม
การขุดลอกหนองเขียว หจก.บัวคอน สตรั่คชั่น ปี 2546
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182