หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ พระพุทธรูปไม้แกะสลัก
เลขวัตถุ/รหัส 001.215/2553
ประเภท ไม้แกะสลัก  
ขนาด สูง 15 ซ.ม.  กว้าง 9 ซ.ม. หนัก 1 กรัม
ลักษณะ เป็นการแกะสลักไม้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ องค์พระมีสีเขียวห่มจีวรสีเหลือง ผ้าสังฆาฏิสีส้มพาดที่ไหล่ซ้าย พระเกศาสีน้ำเงิน
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์
ประวัติที่มา จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182