หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ ไห
เลขวัตถุ/รหัส 225/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผาเคลือบ
ขนาด สูง 11 ซ.ม.  กว้าง 13 ซ.ม.  หนัก 2 กรัม
ลักษณะ เป็นหม้อปั้นดินเผาเคลือบ มีสีอ่อน ขอบปากมีร่องเล็กๆ
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์
ประวัติที่มา จากการบริจาคของชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182