หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ ไหดินเผา
เลขวัตถุ/รหัส 225/2556
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 21 ซ.ม.  กว้าง 15 ซ.ม.  หนัก 1.1 ก.ก.
ลักษณะ ไหปั้นดินเผา มีสีดำ ปากไหมี 2 ชั้น
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์ ปากไหชั้นนอกชำรุดเป็นบางส่วน
ประวัติที่มา จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182