หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ ไหขนาดเล็ก
เลขวัตถุ/รหัส 229/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 11 ซ.ม.  กว้าง 7 ซ.ม.  หนัก 1 กรัม
ลักษณะ ไหดินเผาขาดเล็กไม่เคลือบ มีสีขาวขุ่นปนชมพู ปากไหเล็กคล้ายแจกัน ขอบปากบาน
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์ ปากไหชำรุดหลุดออกบางส่วน
ประวัติที่มา จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้า



โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182