หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ กล้องมูยา
เลขวัตถุ/รหัส 283/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 4.5 ซ.ม.  กว้าง 3.5 ซ.ม. ยาว 9 ซ.ม.  หนัก 0.2 กรัม
ลักษณะ เป็นดินเผา มีส่วนของปากลำกล้องคล้ายถ้วยขนาดเล็กและมีรูบริเวณ ก้นถ้วยทะลุยาวไปตลอดลำกล้อง และมีลวดลายเป็นลายหงส์มีสีน้ำตาลดำ
สภาพ ชำรุดหักกึ่งกลางระหว่างปากของลำกล้องกับลำกล้อง
ประวัติที่มา จากการบริจาคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182