หน้าแรก โครงการ แผนที่ ติดต่อ


ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชื่อวัตถุ รอกดินเผา
เลขวัตถุ/รหัส 325/2553
ประเภท เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด สูง 3 ซ.ม.  กว้าง 4 ซ.ม.  หนัก 0.5 กรัม
ลักษณะ เป็นรูปทรงกลม มีรูตรงกลาง แลมีสีน้ำตาล
สภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่มีบางส่วนชำรุดหลุดไป
ประวัติที่มา เก็บมาจากการบริเวณเวียงหนองหล่ม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สถานที่เก็บ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  เลขที่ 340  หมู่ที่ 2  ตำบล จันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์  57270  โทรศัพท์ / โทรสาร 053-775182